Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (DBH)

Etapa honek 12 urtetik 16 urterainoko neska-mutilentzat, 4 kurtso ditu: 1go eta 2. mailak lehenengo zikloa osatzen dute. 2. eta 3. mailak, ordea, bigarren zikloa osatzen dute.

Etapa honetako helburuen artean, ondorengo hauek dauzkagu: ikasleak berak, ahozko eta eta idatzizko mezuak ulertzeko eta bidaltzeko gai izan dadila, ezagutza ezberdinetako testuak ulerditzala eta era berean bere ingurukoei transmititzeko gai izan dadila, euskal kultura, hizkuntza eta ondarea ezagutu ditzala.

Informazio orokorra

Goizez

sarrera: 8:00
irteera: 13:00

Arratsaldez
sarrera: 14:50
irteera: 16:40
Asteazkena eta os9rala arratsaldean ez dago klaserik
.

Hiru hezkuntza lerro

Ingelesa – Hezkuntza hirueleduna (zenbait ikasgai ingelez edo euskaraz ikasi ahal dira)
Hautazkotasun eskaintza zabala
Zailtasun akademikoa daukaten ikasleekiko arreta berezia, bigarren hezkuntzako graduatu-titulua eskuratzen errazteko (curriculum anitzetako gelak).
Hainbat ekintza osagarri
Igeriketa eskolako ordutegian emanda
Ikasleentzako hezkuntza/lanbide-orientabideko saioak

Informatika eta teknologia ikasgaiak
Informatika laborategien erabilera hainbat ikasgaietan
Informatika gela eramangarriak (Eskola 2.0 ordenagailuak)
Norberaren erabiltzaile eta posta elektroniko helbidea

Hautazkotasuna

ELECCIÓN DE ASIGNATURAS PARA 1º DE ESO PARA EL CURSO 2014-2015

2014-2015 IKASTURTERAKO DBHko 1. MAILARAKO JAKINTZAGAIEN AUKERAKETA

ÁREAS COMUNES / DERRIGORREZKO ARLOAK

Lengua y Literatura Vasca / Euskara eta Literatura

Inglés / Ingelesa

Lengua y Literatura Castellana / Gaztelania eta Literatura

Tecnología / Teknologia

Ciencias Naturales / Natur Zientziak

Tutoría / Tutoretza

Música / Musika

Religión / Erlijioa

Matemáticas / Matematika

Educación Física / Gorputz Hezkuntza

 

Educación Plástica y Visual / Plastikaren eta ikusizkoen hezkuntza

Ciencias sociales / Gizarte zientziak

Gizarte Zientziak (euskara)

Geography & History (Inglés)

ELECCIÓN DE ASIGNATURAS PARA 2º DE ESO PARA EL CURSO 2014-2015

2014-2015 IKASTURTERAKO DBHko 2. MAILARAKO JAKINTZAGAIEN AUKERAKETA

ÁREAS COMUNES / DERRIGORREZKO ARLOAK

Lengua y Literatura Vasca / Euskara eta Literatura

Tecnología / Teknologia

Lengua y Literatura Castellana / Gaztelania eta Literatura

Tutoría / Tutoretza

Ciencias Naturales / Natur Zientziak

Religión / Erlijioa

Inglés / Ingelesa

Educación Física / Gorputz Hezkuntza

Matemáticas / Matematika

Educación para la ciudadanía /

Herritartasunerako Hezkuntza

Ciencias sociales / Gizarte zientziak

Gizarte Zientziak (euskara)

Geography & History (Inglés)

Aukerako ikasgaia (2h) / Asignatura optativa (2o)

Francés / Frantzesa

Euskara sakontzen

 

Taller de Matemáticas (castellano)

ELECCIÓN DE ASIGNATURAS PARA 3º DE ESO PARA EL CURSO 2014-2015

2014-2015 IKASTURTERAKO DBHko 3. MAILARAKO JAKINTZAGAIEN AUKERAKETA

ÁREAS COMUNES / DERRIGORREZKO ARLOAK

Lengua y Literatura Vasca / Euskara eta Literatura

Inglés / Ingelesa

Lengua y Literatura Castellana / Gaztelania eta Literatura

Tutoría / Tutoretza

Matemáticas / Matematika

Música / Musika

Ciencias Naturales / Natur Zientziak

Religión / Erlijioa

Educación Plástica y Visual / Plastikaren eta ikusizkoen hezkuntza

Educación Física / Gorputz Hezkuntza

Ciencias sociales / Gizarte zientziak

Gizarte Zientziak (euskara)

Geography & History (Inglés)

Aukerako ikasgaia (2h) / Asignatura optativa (2o)

Francés / Frantzesa

Euskara sakontzen

Tecnologia / Tecnología

Cultura clásica

ELECCIÓN DE ASIGNATURAS PARA 4º DE ESO PARA EL CURSO 2014-2015

2014-2015 IKASTURTERAKO DBHko 4. MAILARAKO JAKINTZAGAIEN AUKERAKETA

ÁREAS COMUNES / DERRIGORREZKO ARLOAK

Lengua y Literatura Vasca / Euskara eta Literatura

Inglés / Ingelesa

Lengua y Literatura Castellana / Gaztelania eta Literatura

Ética / Etika

Ciencias Sociales / Gizarte Zientziak

Religión / Erlijioa

Tutoría / Tutoretza

Educación Física / Gorputz Hezkuntza

Ciencias sociales / Gizarte zientziak

Gizarte Zientziak (euskara)

Geography & History (Inglés)

Aukerako ikasgaia I / Asignatura optativa I

Física y Química (4h) / Fisika eta Kimika (4o)

Tecnología (2h) / Teknologia (2o)

Matemáticas (4h) / Matematika (4o)

Física y Química (4h) / Fisika eta Kimika (4o)

Biología y Geología (2h) / Biologia eta Geologia (2o)

Matemáticas (4h) / Matematika (4o)

Educación plástica (4h) / Plastikaren hezkuntza (4o)

Latín (2h) / Latina (2o)

Matemáticas (4h) / Matematika (4o)

Aukerako ikasgaia II (2h) / Asignatura optativa II (2o)

Francés / Frantzesa

Informática / Informatika

Música