Hizkuntzen trataera bateratua

Helburua ikaslea hiru hizkuntzatan konpetentea izatea da: euskara, gaztelera zein ingelera. Honek programazio didaktiko osoaren berrantolaketa dakar, ez bakarrik hizkuntza arloarena, ikasketa osoarekin nahasten den konpetentzia instrumental eta zeharkakoa baita.

HTB proiektua gure inguruko ikastetxeetan ohikoa da. Bilboko Txurdinaga eta Abandoko BERRITZEGUNEaren aholkua jasotzen du.

Ikasle eta irakasle guztiei dagokio.